Сулейман-Стальский район Республики Дагестан
www.old.suleiman-stalskiy.ru

Конкурс кьиле фена

Апрелдин вацран эхирра райондин Культурадин Дворецдин банкетрин залда Дагъустандин халкьдин шаир СтIал Сулейманан 140 йисан юбилейдиз талукьарна адан шиирар ва чпи чIехи шаирдиз бахшна кхьенвай чIалар хуралай ва фасагьатдаказ кIелунин рекьяй конкурс кьиле фена. Ам райондин аялрин яратмишунин КIвалин директор Мурвет Мелагьимова ачухна ва кьиле тухвана. Къейд ийиз кIанзава хьи, и конкурсда райондин 26 юкьван школайрай 60 далай виниз аялри иштиракна.

Конкурс башламишдалди вилик М. Мелагьимова, гьеле школайрин руководителриз виликамаз хабар гайивал, гьар номинациядай гъалиб хьайибур патал пулдин 3  пуд премия (1 чка- -800 манат, 2-чка – 700 манат ва 3-чкани – 500 манат) тайинарнавайди, абурув премияр 19-майдиз шаирдин юбилейдин мярекатдал шад гьалара вахкудайди къейдна ва кIватI хьанвайбур аслу тушир жюридин членрихъ галаз танишарна.
Жюридин членри, вири терефар фикирдиз къачуна къимет гуналди, нетижаяр кьуна ва гъалиб хьайибур малумарна.
I. СтIал Сулейманан шиирар устадвилелди хуралай кIелунай:
1-чка – Асланова Эльнара (ГСШ №I).
2-чка – Султанова Оксана ( ДаркIушрин СОШ).
3-чка – Рамазанов Гьажи (Зизикрин СОШ).
II. Аялри чпи СтIал Сулейманаз бахшна кхьенвай шиирар хуралай кIелунай:
1-чка – Бейдулаева Секинат (Вини СтIалрин СОШ).
2-чка – Исрафилов Мурадхан (Сийидрин хуьруьн СОШ).
3-чка – Алхасова Самира (Кьулан СтIалрин СОШ).

Адрес статьи: http://old.suleiman-stalskiy.ru/?com=articles&page=article&id=637